Hírek

Play Stop

MÜTF Oktatási Központ – nemcsak tudást, hanem értéket is közvetít

A MÜTF Oktatási Központban működő két felsőoktatási intézmény végzősei záróvizsgáztak június utolsó hetében: az Edutus Főiskola (kereskedelem és marketing szak) és a Budapesti Gazdasági Egyetem (turizmus-vendéglátás szak) hallgatói. A diplomaátadó ünnepségre 2016. június 24-én a Polgármesteri Hivatal Szent István dísztermében került sor.

Nemzeti imánk eléneklése után dr. Ilyés Ferenc, a MÜTF Oktatási Központ igazgatója házigazdaként köszöntötte a vendégeket és a hallgatókat.
„Legyünk nagyon büszkék a végzős hallgatókra, mert a mostani változó világunkban, amikor a legkönnyebb a »nem éri meg« és a »nem lehet« kifejezéseket kimondani, ezek a fiatalok mertek, és bebizonyították, hogy megéri. Azt kívánom nekik, hogy az életben mindig ilyen magabiztosak legyenek és merjenek, mert csak ez visz előre, csak így lesznek sikeresek és boldogok.”


A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Székelyudvarhely új, néhány órával korábban beiktatott polgármestere, Gálfi Árpád is. A polgármester hangsúlyozta, hálával és köszönettel tartozik a MÜTF Oktatási Központ megálmodói és alapítói előtt, hiszen ez az az intézmény, amelynek rendhagyó oktatási modellje tudott és tud a leginkább alkalmazkodni a munkaerő-piaci kihívásokhoz azáltal, hogy nem csupán a szakokat, hanem magát a tudást telepíti át az anyaországból.
„Mindannyian tudjuk: arra van szükségünk, hogy versenyképesek legyünk, és ahol ma versenyképesek vagyunk, ott holnap még versenyképesebbé váljunk. Ennek megfelelően felsőoktatásunknak hatékonynak, fenntarthatónak és rugalmasnak kell lennie, ugyanakkor nemcsak tudást, hanem értéket is kell közvetítenie.
A MÜTF Oktatási Központ megítélésem szerint ezt az utat járja. Fiatalosan rugalmas és versenyképesen hatékony, amiért nagy köszönet illeti az anyaországi partnerintézményeket, az oktatókat és a mindennemű tevékenységben résztvevőket, ránk pedig azt a feladatot rója, hogy működjünk közre a hosszú távú fenntarthatóságában” – tette hozzá Gálfi Árpád.

Végezetül pedig azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy bár a lebomló európai határok által sok külföldi munkalehetőség kínálkozik, mégis maradjanak itthon.
„Túl a »jobb itthon a fekete, mint máshol a fehér« alapigazságán, arra kérlek Benneteket, hogy ne adjátok fel szüleitek, nagyszüleitek örökségét, és ne hagyjátok el szülőföldeteket egy jobb élet sokszor hiú ábrándjáért.”

Némethné dr. Gál Andrea, az Edutus Főiskola oktatási rektorhelyettese ünnepi beszédében kiemelte: a hallgatók szakmai rátermettségét és szűkebb hazájuk iránti elkötelezettségét igazolják azok a színvonalas diplomamunkák, amelyek témái szinte kivétel nélkül Székelyföld gazdasági-társadalmi életéhez kapcsolódnak. A rektorhelyettes hangsúlyozta, hogy immár az újabb kihívásokra kell készülni.
„A mai nap az Önök teljesítményének, az Önök sikereinek ünnepe. Azt gondolom azonban, hogy a sikerek felett érzett örömükben – amely egyébként jogos – nem dőlhetnek kényelmesen hátra, mert újabb célok, újabb kihívások állnak Önök előtt. Az élethosszig tartó tanulás nemcsak egy divatos szlogen, hanem a hihetetlen gyorsasággal fejlődő világunk természetes velejárója.
Nagyon remélem, a közeljövőben Önök közül sokan fogják úgy gondolni, hogy elég volt a tanulás nélküli időből, szeretnének újra az iskolapadban ülni és elmélyíteni tudásukat valamelyik mesterképzésen, vagy akár egy új szakterületre barangolni valamilyen új, másik alapszak elvégzésével. Amennyiben úgy döntenek, a jövőben megtehetik ezt itt, Székelyudvarhelyen is.”

Kővári István, a Budapesti Gazdasági Egyetem mobilitási főosztályvezetője a közelmúlt felidézésével kezdte ünnepi köszöntőjét.
„2010-ben dr. Kandikó József rektor úr és a MÜTF Oktatási Központ vezetősége felkereste az akkori Budapesti Gazdasági Főiskolát, hogy indítsunk turizmus-vendéglátás képzést Székelyudvarhelyen. Ez egy új modell volt, egy ernyő-modell, idetelepített képzésekkel. Azt hiszem, egyébként ez unikum Közép-Európában, de lehet, hogy egész Európában is. Intézményünk vezetősége örömmel tett eleget a felkérésnek, mert ebben feladatot, kihívást, sőt azt is merem mondani, hogy egyfajta missziót látott. Hogy hogyan tudunk hozzájárulni Székelyföld turizmusának fejlesztéséhez azáltal, hogy közreműködünk a magyar nyelvű, felsőfokú turisztikai szakemberképzésben.
Ez volt jó pár éve, és most már második évfolyamunk diplomázik...”

Székelyföld lehetőségei a helyi identitástudatot is erősítik – tette hozzá a főosztályvezető.
„Azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, misszió, nem nagyon fellengzős, hiszen Székelyföldnek hatalmas lehetőségei vannak a turizmusban: a gyönyörű tájak, a helyi kultúra, a helyi hagyományok, ezek mind-mind bevételt is jelentenek, munkahelyet teremthetnek, és ezáltal növelik Székelyföld megtartó képességét, sőt, erősítik a helyi identitástudatot is.
Ezek nem csupán az én gondolataim, hallgatóink is megfogalmazták szakdolgozataikban. Nagyon bízom abban, hogy az itt megszerzett tudás kamatozódni fog, Székelyföld jövőjét és természetesen családjuk boldogulását fogja szolgálni.”

Az ünnepi beszédek után a diplomák átadására került sor. Az Edutus Főiskola kereskedelem és marketing szakosai közül 12-en – Bálint Attila, Bálint Kinga, Boga Adél, Bokor Kriszta Réka, Elekes Zsolt, Gergely Edit, Gergely Sándor, Nagy Ingrid, Komoróczy Zsolt, Szabó Csaba, Tamás Erika és Ürögdi Katalin –, míg a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakosai közül 6-on – György Orsolya, Joó Emőke, Lőrincz Tünde, Szász Éva Tímea, Tóth Béla és Urus Zsófia – vehették át a bizonyítványokat az idén.

Az Edutus Főiskola kereskedelem és marketing szakos végzős hallgatója, Komoróczy Zsolt kezdeti gondolatai általános derültséget keltettek:
„Amikor többünknél otthon a családban vagy barát-barátnő-élettárs esetén szóba került az idei nyaralás, hogy tudniillik a záróvizsga előtt vagy után menjünk vakációra, mindenki azt a választ kapta, hogy csakis a vizsga után. Mert hát mégiscsak imponálóbb egy friss diplomással korzózni a tengerparton…”
A végzős hallgató búcsúbeszédében a folyamatos fejlődés fontosságát hangsúlyozta.
„A most megélt percek sok mindent hordoznak magukban. Egyfelől hordozzák a kitűzött célok megvalósításának sikerét, és paradox módon hordozzák azt a pillanatot is, amikor elévülni kezd az utóbbi négy év munkájának eredménye.
Talán nem hiteltelen az én számból, ha azt mondom, mára ez természetessé vált, a felgyorsult világban egyre rövidebb mindennek az érvényessége; aki tartani akarja a lépést, annak a folyamatos fejlődést kell célként megfogalmazni. Aki nem fejlődik folyamatosan, egyszer csak megszűnik jónak lenni. S ez bármennyire is nyomasztóan hangzik, kivétel nélkül érvényes mindannyiunkra. Belátom azonban, hogy ehhez a motivációt újra és újra meg kell találni, ami nem egyszerű dolog.”

Nyitás és képzett humántőke nélkül nincs siker, nincs fejlődés – tette hozzá Komoróczy Zsolt.
„Régiónk éppen azért leszakadó régió, mert a hagyományaiba bezárkózottan él, de az új fele nagyon nehezen nyit. Azt gondolom, hogy a kettő helyes arányára van szükség, ez lehet és ez is lesz a siker kulcsa. (...) Az információs társadalomban a humántőke felértékelődött, ezért a fejlődés érdekében az emberekbe kell fektetni. Az értékes, képzett emberek fogják meghozni a vállalatok és a társadalom sikerét is. Székelyföld fejlődése is azon állhat vagy bukhat, hogy mennyire képes megbecsülni, itt tartani a képzett humántőkét, ez által egyre többeket ösztönözve a tanulásra, fejlődésre, így más minőséget állítva a jövő szolgálatába.”

A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakának végzősei nevében Joó Emőke búcsúzott és búcsúztatott, aki ünnepi beszéde elején egy régi igazságra hívta fel a jelenlévők figyelmét: tanulás az élet, és az élet ott kezdődik, ahol a komfortzónánk véget ér.
„Emlékeznek Önök azokra, akik feladták, abbahagyták a tanulmányaikat? Gondolom, nem, ahogy senki más sem. Ezért most büszkén állunk Önök előtt, büszkén, mert mi révbe értünk.
Mi kellett ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Ha meg szeretnénk fogalmazni az elmúlt 4 év receptjét, elmondhatjuk, hogy kellett: sok-sok kitartás; áldozathozatal, lemondás; temérdek munka és tanulás; mindez egy jó nagy csipetnyi hittel és következetességgel fűszerezve; szeretettel és mosollyal díszítve.”
Joó Emőke maga és a társai nevében elmondta, nem bánták meg a hajdani továbbtanulási döntésüket.
„Rohanás az életünk, egy-egy örökös befejezés és örökös újrakezdés. Most számunkra is véget ért egy időszak, de bízunk benne, hogy az újrakezdés szülőföldünk és az egész Székelyföld hasznára válik. Mi tehát az elmúlt években túlléptünk a komfortzónánkon azért, hogy a turizmus-vendéglátás szakon tanuljunk, azért, mert az élet nem más, mint csupa tanulás. Nem bántuk meg ezen döntésünket, sőt, meg is szoktuk ezt a komfortzónán kívüli állapotot. Annyira meg, hogy néhány nyugodt hét után majd hiányérzetünk lesz…”

Szabó Attila, a MÜTF Oktatási Központ marketing- és kommunikációs osztályának vezetője a folyamatosan úton levés fontosságát hangsúlyozta:
„Ma ismét megbizonyosodhattunk arról az emberszabású igazságról, miszerint érdemes elindulni minden útra, mert az embert minden úton várják. Az úton levés izgalmas és harmonikus boldogságát kívánom mindannyiunknak!

A diplomaátadó ünnepséget egy tehetséges székelyudvarhelyi zenész, Antalfi József zongorajátéka színesítette. 

Sz. A.

A Mesefalu alkotótáborosok a MÜTF-ön és a Más Rádióban

A Miklós Zsuzsánna által vezetett Mesefalu alkotótábor gyerekei és oktatói meglátogatták a MÜTF Oktatási Központot és a Más Rádiót.A MÜTF-ön kézművesekről (kosárfonó, szalmakalap-készítő, zsindelykészítő) szóló filmeket néztek, a Más Rádiónál pedig mikrofonba énekeltek, de a lemezlovaskodást, majd a kőkacsagolást sem hagyhatták ki.


A táborvezetőn kívül a gyerekeket elkísérték: Elekes Judit Mária és Szabó Ildikó.

Fotó: Balázs Ildikó, Elekes Judit Mária, Szabó Attila.

 

Fesztiváloztunk az ElőjátékkalJúnius 25-e, reggel 7 óra. Kissé korai időpont, főleg, hogy előző nap is előadásunk volt a Gondűzőben. Ennek ellenére mindenki időben érkezett. Gyorsan bepakolunk a mikrobuszba, majd indulunk, egyenesen Sepsiszentgyörgyre, ahová először utaztatjuk az SGR-MÜTF Projekt Előjáték című kognitív várakozását.

Az idő épp megfelelő, az utazás remek hangulatban telik, és útközben tele vagyunk izgalommal, kérdésekkel – várjuk a találkozást hozzánk hasonló, amatőr, színházszerető fiatalokkal. Megérkezve megismerkedünk a szervezőkkel, a csapatokkal, rövid alkudozás után eldöntjük, hogy ki melyik ágyon alszik, majd indulunk is a Háromszék Táncegyüttes épületébe, ahol az előadásokra sor kerül.

A bevezetőben Fazakas Misi, az Osonó Színházműhely vezetője, valamint Gáj Nándor, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatója köszönti a résztvevőket, és elmondja, hogy a fesztivál legfontosabb célja a találkozás és hogy a különböző csapatok megtekintsék egymás előadásait.

Elmondhatom, hogy fáradtság nélkül ültük végig az egész napos programot. Minden színdarabban volt valami különleges, valami egyedi, amiből mi is tanulhattunk. A nap végén pedig – bár a csapatok nem együtt indultak neki az éjszakának – a városban lépten-nyomon összefutottunk fesztivál-résztvevőkkel, és közösen folytattuk kalandos ismerkedésünket Szentgyörgy éjszakai életével. A helyiek segítségével hamar megtaláltuk a számunkra legideálisabb helyeket, hajnali négy óra volt, mire – a szobatársainkat kissé megzavarva – ágyba kerültünk.

A másnapi szakmai megbeszélésen természetesen nem maradt idő mindent részletesen kivesézni, de a résztvevők egymás között még a hazaindulás előtt is (a három végleges elköszönés között) megosztották tapasztalataikat egymással. Nehezen, de végül vasárnap délután elindultunk vissza Székelyudvarhelyre. Azt hiszem, az egész csapat nevében mondhatom, hogy ez a fesztivál szakmailag és emberileg is feltöltött minket, és új lendületet adott az SGR Projektnek.

********

2016 tavasza egyébként az SGR-MÜTF Projekt csapata számára a szakmai zsűrik előtti megnyilatkozás időszaka volt. Két fesztiválon vettünk részt: a székelyudvarhelyi Üvegfigurák színtársulat és az Udvarhelyi Fiatal Fórum által szervezett XIV. Amatőr Színjátszó Fesztiválon, valamint a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola és az Osonó Színházműhely által létrehozott 2. Színjátékosok Találkozóján.

Mindkét fesztiválon többségében fiatalokból, főként középiskolásokból álló társulatok mutatkoztak be – jó volt látni azt a hatalmas szeretetet és összhangot, amelyet nyilvánvalóan a közös munka teremtett meg a tagok között. Szívesen mutatták meg önmagukat, és sok esetben – olyan darabokban, amelyeket ők hoztak létre – őszintén vallottak saját gondolataikról, érzéseikről. Más, előre megírt színpadi művekben pedig a lelkesedés, a szórakoztatás dominált; amelyet a közönség örömmel vett, és ilyenkor eszünkbe sem jutott a szegényes díszleten vagy a kissé képzetlen színészi játékon fennakadni.

Muszáj kiemelnem a Szentgyörgyön megtekintett A kis herceg című előadást, amelyet a kézdiszentkereszti Rózsák 4. osztályos csapata mutatott be nekünk. Abban az előadásban valóban fényéveket utaztunk, és nem csak a B–612-es bolygóra. Erre az utazásra a gyermekek a saját „űrhajójukon” kísértek minket, és én az előadás közben végig azt sajnáltam, hogy nekem már nincs ilyen űrhajóm, illetve, hogy ezek a gyermekek is mostanában fogják elveszíteni azt.

Egyéb csodák is történtek, hiszen a színpadon számtalan – Bereményi Géza szavaival élve – „varázstalanított” világ kapott újra kifejezhetetlen, de egyetemes érvényű értelmet. Az udvarhelyi versenyen is a legnagyobb sikerrel a marosvásárhelyi Artsy M társulata mutatta be a József Attila versei alapján összeállított Elutazni önmagunkhoz című verses-zenés műsort, melynek a legnagyobb varázsát az adta, hogy a gyerekek mindentől függetlenek és szabadok voltak – az egész előadás egyetlen tömörített „józsefattilás” mondat volt, amely számomra hitelesen jelenítette meg a költő érzelmeit és gondolatait.

A gyermekek színjátékán jól látszott, hogy nekik a színpad egy tiszta, elementáris hatással bíró tér, amelyre szükségük van – és rajtuk keresztül döbbenünk rá, hogy nekünk is.

A fesztiválok legfőbb tanúságaként azt tudom levonni, hogy az SGR Projektnek is haladnia kell e gyermek-színházi tisztaság felé, mert egy lelkileg „levetkőzött” csapat többet tud megjeleníteni önmagán keresztül a darab atmoszférájából.

Az SGR-MÜTF Projekt „lányai”, Benedek Tímea és Gál Judit is remekül teljesítettek: az udvarhelyi fesztiválon elnyerték a legjobb színésznőknek járó díjat, Sepsiszentgyörgyön pedig a zsűri külön kiemelte a hiteles, önfeledt játékukat.

Az Előjáték a háromszéki fesztiválon gondolatokat szült, éjszakai vitákat és elmélkedéseket ébresztett; az előadásokról való közös beszélgetéseken pedig egy kicsit meg is osztotta a közönséget. A legfontosabb célját elérte, mert hatással bírt; és általa új kapcsolatokat szereztünk, barátokat találtunk, akikkel máris megvan a közös pont, ami összeköt bennünket: a színház.

Köszönjük a lehetőséget fenntartónknak, a MÜTF Oktatási Központnak, és támogatónknak, a Triga Kft.-nek!

Balogh Bálint
rendező


 

XI. MÜTF Focikupa – győzött a Gimi, második a MÜTF

2016. május 20-án, pénteken került sor a MÜTF Oktatási Központ hagyományos sportrendezvényére, a MÜTF Focikupára – tudtuk meg Haurich Tímea programfelelőstől.  Az immár 11. alkalommal megrendezett eseményre öt székelyudvarhelyi középiskola, valamint a MÜTF Oktatási Központ nevezett be.

Az idei győztes a Tamási Áron Gimnázium lett, a dobogó második fokára a házigazda MÜTF Oktatási Központ, míg a harmadikra a Bányai János Műszaki Szakközépiskola csapata került. A gólkirályi címet Miklós Levente, az  Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola játékosa nyerte el, míg a legjobb kapus díjat a MÜTF-ös Bálint Szabolcs érdemelte ki.

Részt vevő oktatási intézmények: Bányai János Műszaki Szakközépiskola, Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kós Károly Szakközépiskola, MÜTF Oktatási Központ, Tamási Áron Gimnázium.

A Sárgulás Ünnepségén a GVAM-osok

A Pannon Egyetem Georgikon Karának Sárgulás Ünnepsége Magyarország egyik legpatinásabb, leglátványosabb ballagási rendezvénye. Többek között ezen a jelentős ünnepségen vehetnek részt a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakának III. éves hallgatói.

Intézményünk hallgatói számára számos érdekes programot szerveztek az anyaországi vendéglátók: a Szendrey Júlia-emlékszoba meglátogatása, az egyetemi lovarda, a szarvasmarha telep, a Balaskó tehenészet (Pókaszepetk), a gidrán és hucul ménes, illetve háztáji sajtkészítés (Gyűrűs), valamint a borzderes tehenészet (Kárpát) megtekintése. Korsóavatón, fáklyás és hintós felvonuláson is részt vesznek, a Georgikon Kar Vízitelepén regatta-élményben lesz részük, a Festetics-kastély ünnepi műsorára is meghívták őket, s természetesen a Sárgulási Bálon is mulathatnak.


A GVAM-os csapatot dr. Ilyés Ferenc igazgató és Haurich Tímea, a tanulmányi osztály munkatársa kísérte el.  

Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ hallgatói ilyen feledhetetlen élményekben részesüljenek: dr. Polgár J. Péter dékánnak, dr. Kondorosy Előd dékánhelyettesnek, dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens-szakfelelősnek, dr. Bali Lóránt adjunktusnak, Veszelka Mihály adjunktusnak, dr. Demeter Győző adjunktusnak és dr. Brazsil József egyetemi docensnek.

Kulturális örökség szakterületen Keszthely város hivatalos értékének számít az elmúlt két évszázad magyar agrárfejlődésében felbecsülhetetlen jelentőségű Georgikon, amelyet Európa első agrár-felsőoktatási intézményeként alapított gróf Festetics György, és azóta is meghatározó intézménye a városnak. Az egyetem Sárgulás Ünnepsége több mint 140 éves hagyományt ápol.

MÜTF Oktatási Központ

Postacím: Székelyudvarhely,Kőkereszt tér 1.
Ügyfélszolgálat Tel./Fax: +40 769 019 383
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weblap: http://www.mutf.ro

 

Elérhetőség, ügyfélfogadás

Egyetemi képzések, II. emelet, 23-as iroda
Tel. +40 769 019 497
Tanfolyamok, II. emelet, 24-es iroda
Tel., fax +40 769 019 383
VitaMAG, Földszint
Tel., fax +40 769 019 495
Titkárság, II. emelet, 24-es iroda
Tel./Fax: +40 266 219 760

Tanulmányi osztály

Titkárság
Felnőttképző iroda

Hétfő nincs ügyfélfogadás 9,00 – 16,00
Kedd 10,00 – 14,00 9,00 – 16,00
Szerda 10,00 – 14,00 9,00 – 16,00
Csütörtök 12,00 – 16,30 9,00 – 16,00
Péntek 12,00 – 17,30 9,00 – 16,00
Szombat 09,00 – 12,00 -

A mutf.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Elfogadom | Cookie és adatvédelemről bővebben...