Hírek

Play Stop

Szakeligazító Nap

Az elsőéves hallgatók figyelmébe!

A MÜTF Oktatási Központ minden tanév elején egy hétvégét arra szán, hogy az újonnan beiratkozott diákoknak pontos felvilágosítást adjon a felsőoktatásban tanulók jogairól és kötelezettségeiről, valamint megismertesse velük az egyetem rendszerét.
Idén a Szakeligazító Napot október 3-án, szombaton tartjuk a „Geréb Levente Kulcsosházakban” Zeteváralján.

A Szakeligazító Napot a felsőbb éves hallgatók és az iskola vezetősége szervezi.
A részvétel minden gólyának saját érdeke.

Szakeligazító Nap főbb témái:
Kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat
Tudnivalók az órarendről, tanévszerkezet
Nyelvi követelmények
Állami ösztöndíj, tanulmányi szerződés
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer bemutatása
Ügyfélkapu

Ugyanakkor a Szakeligazító Napon sor kerül egy Tanulásmódszertan tréningre is, ami tantervi kritériumkövetelmény.

FONTOS TUDNIVALÓK

 • Helyszín: Zeteváralja, Geréb Levente Kulcsosházakban
 • Időpont: október 3-4.
 • Indulás: szombat 8 óra a MÜTF parkolóból autóbusszal
 • Visszaindulás: vasárnap 11óra
 • A szállást és az étkezést (ebéd, vacsora) a MÜTF Oktatási Központ biztosítja
 • (reggelit saját költségre lehet igényelni)
 • Hallgatói hozzájárulás: 20 lej, melyet a MÜTF könyvtárában kell kifizetni vagy a helyszínen


AMIRE KÉRJÜK A HALLGATÓT

 • Minden hallgatót arra kérünk, hogy az alábbi regisztrációs kérdőívet töltse ki (akkor is, ha nem jön !!!) https://docs.google.com/forms/d/1tenzhC2X3fTWQz1p-VEfDMLTFDwPEXoaOQaeLhOz97s/viewform
 • Legyen pontos! A programok kezdési időpontja mindenkire egyformán érvényesek, kérjük, bekérezkedéssel ne zavarják a különböző foglalkozásokat!
 • Hozzon meleg ruhát, csukott (kényelmes) lábbelit!
 • Hozzon házi papucsot! A szobákba utcai cipővel nem lehet felmenni.
 • Hozzon felszerelést, ha részt vesz a tanár-diák focin!
 • Hozzon jegyzetfüzetet és írószert!
 • Ne fogyasszon alkoholt az esti programok előtt!
 • Ismerkedjen és érezze jól magát!

 

Konferencia: Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában - Képgaléria


A MÜTF Oktatási Központ és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet - a Budapesti Gazdasági Főiskola és
a BGA Pro Transilvania partnerségével - 2015 áprilisában szervezett nemzetközi turisztikai szakmai
találkozónak közel 200 résztvevője volt, több mint 50 előadója és nyolc helyszíne.A rendezvényről készült képanyagot itt tekintheti meg.Az Orbán Balázs Akadémia első, turisztikai konferenciájának eredményei

Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában
Az Orbán Balázs Akadémia első, turisztikai konferenciájának eredményei

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a MÜTF Oktatási Központ – a Budapesti Gazdasági Főiskola és a BGA Pro Transilvania partnerségével – szervezett nemzetközi konferenciát 2015. április 24–25-én Székelyudvarhelyen, amelynek címe: Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában. A rendezvény az első állomása annak, az Orbán Balázs Akadémia égisze alatt megrendezendő tudományos konferenciasorozatnak, amely Székelyföld kitörési pontjait tudományos igénnyel keresi és támogatja.
A konferencia eredményességét igazolja az is, hogy a nyitó és záró plenáris ülésen és az öt szekcióülésen (Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Szováta, Székelyderzs, Oroszhegy község) összesen 200 fő vett részt. A konferencia programja, előadásai és kiscsoportos műhelyei tartalmasak voltak és a mélyebb kapcsolatok kialakítására is lehetőséget biztosítottak. Az előadók között államtitkárok, állami közigazgatási szervek képviselői, polgármesterek, turisztikai szakemberek (a Magyar Turizmus Zrt. képviselője, oktatók, szakmai szervezetek, vállalkozások tagjai), valamint a BGF udvarhelyi tagozatának végzős hallgatói képviseltették magukat.

A konferencia első napjának plenáris ülésén köszöntő beszédet mondott Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Sándorné dr. Kriszt Éva a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, valamint dr. Kandikó József, a Modern Üzleti Tudományok Főiskola (mai Edutus Főiskola) rector emeritusa.
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a rendezvény támogatója nyitó előadásában a turisztikai együttműködés lehetőségeiről beszélt és kiemelte: Magyarországon 2010 után megszülettek azok a lelki és közjogi törvények, melyekkel a magyarság közösen tekinthet a jövőbe, elősegítve a magyar humánvagyon megóvását, a nemzeti integrációt és a szülőföldön való boldogulást. Az oktatást, a turizmust és a gazdaságot egy térként kezeli, a fő célja pedig az összetartó és gyarapodó Kárpát-medencei magyarság léte.
Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára előadásában hangsúlyozta a Kárpát-medencében az egészségturizmus, a kulturális turizmus és a hivatásturizmus kiemelt szerepét; kitért a 2014-2020 időszak operatív programjainak turisztikai lehetőségeire és javasolta az átgondolt, a pályázatokat megalapozó turisztikai projektek kidolgozását.
Bene Dániel, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója elmondta, hogy a Határtalanul! program keretében 2013 óta több mint 60 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. 2015-ben a programra 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre.
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnöke az Erzsébet-program belföldi turizmust is támogató szerepéről, a szegénységben élők számára történő üdültetési lehetőségek Kárpát-medencei kiterjesztéséről, a szociális turizmus szerepének növeléséről beszélt.
Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese hangsúlyozta a Kárpát-medencei szintű fejlesztések feltételrendszerét (a program, a partnerség és a finanszírozás együttesét) és a Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat fontosságát. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet összesen 46, hálózatokba rendezett, összehangolt, egymással kölcsönhatásban álló Kárpát-medencei szintű fejlesztési projektjavaslatot fogalmazott meg és 2015. évi indításra benyújtott a magyarországi operatív programok Kárpát-medencei kiterjesztése érdekében.
Dr. Szalók Csilla, a Budapesti Gazdasági Főiskola Turizmus-Vendéglátás Intézetének vezetője a humán erőforrásnak a turizmusban betöltött szerepéről és a turisztikai desztináció menedzsment képzés jelentőségéről beszélt.
Mudra István repülőtér-fejlesztési szakértő a Cekend-tetőn építendő repülőtér megvalósíthatósági tanulmányának fő elemeit, egy nemzetközi repülőtér építésének feltételeit ismertette. A repülőtér tervezett neve: Hargita Int’l Airport.
Roxana Niculescu, az Országos Turisztikai Hatóság képviselője, Brassó-Szeben-Hargita-Kovászna-Maros megyék turisztikai felelőse az ETIS-ről, a fenntartható turizmusfejlesztés európai monitoring rendszeréről adott képet, amely 27 kulcsindikátor teljesítését feltételezi.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy jelenleg Székelyföld számára elsősorban nem anyagi erőforrások szükségesek, hanem a képzett és helyben elérhető humán erőforrás.

A konferencia másnapján a szekcióülésekre került sor. A népes szekciók különböző helyeken – Székelyudvarhelyen a MÜTF Oktatási Központban, a Madarasi Hargitán, Tibódban, Székelyderzsen és Szovátán – üléseztek, általában 8-10 előadást hallgatva.

Az 1. szekcióban (Az oktatás szerepe a turizmus fejlődésében) a turisztikai felsőoktatással kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg egymással erdélyi és anyaországi kollégák. Az előadók között voltak tanárok, intézményvezetők, de hallgatók és turisztikai vállalkozók is. Az erdélyi magyar felsőoktatás egyik legfontosabb iránya a turizmus, három intézményben is folyik magyar nyelvű felsőfokú turisztikai képzés. A legtöbb előadásban visszatérő téma volt, hogy az aktuális trendeket követni képes, modern ismeretátadásra van szükség. Nagyon fontos továbbá növelni a képzések gyakorlatorientáltságát. Ezt csak úgy lehet megtenni, ha a képzőhelyek szoros kapcsolatokat építenek ki partneri vállalkozásokkal. Ez gyakran nagy áldozatokat követel meg a képzőhelyektől, ugyanis nem könnyű jó partnerekre lelni, és azokat érdekeltté tenni. Az együttműködések során előfordulhat, hogy magát a partnervállalkozást is képzik, mentorálják a képzőhelyek. Az anyaországról a külhonba érkező tudástranszfer mellett nagyon fontos figyelni európai jó gyakorlatokra is, a turizmus számos szakmai dimenziójában ugyanis még nincsenek vezető magyarországi vagy külhoni műhelyek. A turisztikai képzéseknek fontos és erősítendő dimenziója lehet fenntarthatóság, valamint a hálózatos, klaszterben való gondolkodás átadása, továbbá hogy üzletviteli, technológiai és szakmai (pl. földrajzi, kulturális) ismeretek egyaránt legyenek jelen benne. A szekció elnöke Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF rektora, társelnöke dr. Geréb László, a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ ügyvezető igazgatója volt.

A 2. szekció (A székely táj – területfejlesztés és/vagy turizmus) következtetései szerint Székelyföld és ezen belül a Hargita hegység fejlesztése során szükséges figyelembe venni a fenntartható turisztikai fejlesztés, a környezetvédelem szempontjait. A térséget az ökoturizmus elvei alapján, annak speciális formáival (pl. geopark együttműködés, természeti és aktív turisztikai útvonalak és projektek kialakítása), átgondolt projekttervekkel, a Székelyföldről kialakított egységes arculattal szükséges fejleszteni. Elhangzott az is, hogy Romániában a 2014-2020 európai uniós tervezési ciklus is lehetőséget biztosít turisztikai fejlesztésekre, így például desztinációmenedzsment-szervezetek kialakítására és műemlékek felújítására. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Magyar Megújulás és Gyarapodás Osztályának vezetője, dr. Tőzsér Anett a geoparkok helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepét, a világ első, határon átnyúló geoparkjának (Novohrad-Nógrád geopark) turisztikai tevékenységét mutatta be és a geoturizmust egy turisztikai együttműködési lehetőségként fogalmazta meg Székelyföld számára is.
A szekció elnöke dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára, társelnöke dr. Nagy Benedek, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi adjunktusa volt.

A 3. szekció (A turisztikai desztinációk menedzsmentje) előadói a székelyföldi TDM szervezet 2015. május 26-i alakulásával összefüggésben a magyarországi működési tapasztalatokat osztották meg, jó és rossz példákat mutattak be, ezáltal is ösztönözve, segítve a potenciális TDM szervezeti tagokat. A résztvevők megfogalmazták a legfontosabb megvalósítandó célokat, a köz- és a magánszféra együttműködésének és az idegenforgalmi adó bevezetésének szükségességét, amelyek a hatékony desztinációmenedzsment rendszer kialakításának alapfeltételei. Ezen kívül egy olyan mobiltelefonos applikációt is bemutattak, mely már a jövő IT lehetőségeit tárja elénk a jelenben. Az alkalmazás célja a látogatók teljes információigényének kielégítése, valamint azonnali szállás-, étterem- és programfoglalási lehetőség biztosítása a turisták számára.
A szekció elnöke Soós Júlia, a Magyar Turizmus Zrt. külképviselet-vezetője, társelnöke dr. Horváth Alpár, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi tagozatának egyetemi adjunktusa volt.

A 4. szekcióban (A falusi turizmus szerepe Székelyföld fejlődésében) az előadók hangsúlyozták a hagyományok, székely gazdálkodási formák megtartásának szükségességét, valamint a vendéglátás mint befogadó közösségi aktivitás jelentőségét. A falusi turizmus – megfelelő szintű szolgáltatásokat nyújtva –  Székelyföld egyik kitörési pontja lehet a következő időszakban. A gazdasági fejlődés szempontjai mellett rendkívül fontos a hagyományos életmód és a helyi közösségi értékek megtartása. Székelyföld a magyar Alföld mellett az egyik legismertebb „nemzeti tájunk” és a Kárpát-medence kiemelt érdeklődést kiváltó régiója minden magyar számára – hangzott el dr. Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese előadásában.
A szekció elnöke dr. Csizmadia László, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke, társelnöke Demeter Sándor unitárius lelkész, közgazdász volt.

Az 5. szekcióban (A helyi termékek szerepe a turizmusban) a résztvevők betekintést nyertek számos szakmai előadáson keresztül a helyi termék fogalmába. Ugron Ákos állami földekért felelős államtitkár nyitóelőadásában rávilágított, hogy a helyi termék elsősorban manufakturális termék, melyet helyben, kis mennyiségben turisztikai vagy egyéb kiskereskedelmi célzattal állítanak elő. Bemutatta ennek magyarországi és európai uniós szabályozási környezetét (kistermelői rendelet, vidékfejlesztési program – rövid ellátási lánc alprogram). Fontos szerepe van a Hungarikum értéktáraknak is, melyek segítenek országosan és külhonban egyaránt a nemzeti értékek feltérképezésében és elismertetésében. A szekcióülés workshop részén az egybegyűltek megvitatták, milyen szerepe lehet a helyi terméknek a turizmusban. Elhangzott, hogy a helyi termék szerves része a turizmusfejlesztésnek, a helyi erőforrások összekapcsolásával lehet egyedi, prémium terméket előállítani, amelyet helyben lehet a fogyasztóknak kínálni. Nagyon fontos a szemléletformálás, a nevelés, a gyermekek korai bekapcsolása, a szervezettség és a megjelenítés fontossága. Kiemelték, hogy az államnak a jogi környezet szabályozásával segítenie kell a folyamatokat, valamint az élelmiszerbiztonsági-állategészségügyi szabályozókkal a minőségi termék előállítást és rövid láncon keresztül a fogyasztóhoz való eljuttatást. Összefogással és gazdálkodói együttműködéssel lehet piacot fejleszteni. A szövetkezések, termékvédjegyek szerepét hangsúlyozták a szekció előadói.
A szekció elnöke Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára, társelnöke Ilyés Ferenc, a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ tanulmányi igazgatója volt.

A konferencia záróeseményére szombaton délután került sor a MÜTF Oktatási Központ székhelyén, zsúfolásig telt teremben. Jól láthatóan nem következett be a szokásos „konferenciabetegség”, a hallgatóság nem fogyott el a program végére – emelte ki elsőként a főszervező, dr. Kandikó József rector emeritus a magas színvonalra utaló jelenséget.
Helyette: Elsőként a szekció elnökei, vagy társelnökei foglalták össze az egyes szakosztályok előadásait, a műhely-beszélgetések eredményeit, valamint levonták a következtetéseket. Ezt követően a konferencia elnöke megosztotta összegző és záró gondolatait.

Az összegző záróeseményen még két további előadás hangzott el. Az elsőt dr. Horváth Gyula geográfus professzor, a Regionális Kutatások Központjának igazgatója tartotta, a regionális tudomány utóbbi három-négy évtizedes intézményesüléséről beszélve. A Székelyföldön tekintélyt szerzett egyetemi tanár vezetésével készültek a határokon túli régiókat tárgyaló többszerzős monográfiák. Horváth professzor elégedetten állapíthatta meg, hogy Közép-Kelet- és Dél-Európa néhány országát tekintve a regionális tudomány a leginkább intézményesült, s így jelentős támogatást tudott nyújtani a helyi és megyei szintű fejlesztéspolitikának. Dr. Péti Márton, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese a Székelyföld fejlesztési stratégiakészítés aktuális feltételrendszeréről, lehetséges irányairól tartott sikeres előadást. Az előadó „üzenete”: a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik kiemelkedő területe a turizmus; illetve érdemes a számokkal „bíbelődni”, mert az összehasonlító adatsorok gyakran mást mutatnak, mint a közvélekedés. A konferencia utolsó és megindító eseményeként Buday-Sántha Attila professzorra emlékezett egykori tanítványa, dr. Nagy Benedek, a Sapientia EMTE oktatója.

A rendezvény alatt, bárkivel – előadóval, szervezővel, hallgatóval – beszéltünk, mindenki kiemelte, hogy színvonalas szakmai konferenciára került sor, a következő években biztosan lesz folytatás. A turizmus konferenciája nem egyszerű konferencia volt. Annál jóval több. Egy felelősségteljes munka kezdete.

LÁMPÁS-PROGRAM A MÜTF-ÖN!

LÁMPÁS-PROGRAM A MÜTF-ÖN!
Ha úgy szeretnél fejlődni, hogy közben munkahelyet is kapj, jelentkezz a
MÜTF Pegazus-képzésére!

Mi a Pegazus-képzés?
• A MÜTF Oktatási Központ partnervállalatai számára testreszabott munkaerőképzés
• Többnapos célirányos intenzív képzés és vizsga
• A legfontosabb vezetői/munkavállalói kompetenciák elsajátítása
• Vizsga alapján a legjobbak kiválasztása, és a munkaadókkal való megismertetése
• A felkészítést, a fejlődési út mérését, valamint a minősített értékelést magyarországi professzorok végzik
• A kiválasztott pegazusok megfelelés esetén a partnervállalatoknál munkahelyhez jutnak
• Megpályázható munkahelyek: vállalati felsővezető, középvezető, önálló asszisztens, adminisztratív személyzet, könyvelés stb.
• A programban való részvétel teljesen ingyenes, egyetlen feltétel az érettségi megléte

Információk a jelentkezéshez:
• A program kezdete 2015. február 10.: képzés és feladatok
• A program időtartama: 2015. február 10-13., naponta 16 és 21 óra között
• A jelentkezőknek egy, a fejlődési szándékot alátámasztó motivációs levelet kell küldeniük az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, legkésőbb 2015. február 6., 16 óráig

ÁLLÁST A TANULNI AKARÓ EMBERNEK!

23. Közgazdász Vándorgyűlés

A MÜTF Oktatási Központ partnerségében szervezi meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) a 23. Közgazdász Vándorgyűlést október 17–19. között Székelyudvarhelyen.
A rendezvény fő témája ez erdélyi magyar társadalom felzárkóztatása, bekapcsolása a gazdasági közéletbe Térségünkben is észrevehető a gazdasági modernizáció, ám ez egy igen lassú folyamat. Ennek felgyorsítása érdekében a szakmai találkozó nemcsak közgazdászoknak szól, hanem helyi vállalkozókat és más érdeklődőket is szívesen látnak, akik több értékes szakmai tanácsban részesülhetnek.
A program pénteken 12 órától egy felsőoktatási kerekasztallal kezdődik, melyet a MÜTF Oktatási Központban tartanak. A nap további részében előadásokra kerül sor a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola előadótermében,  többek között olyan meghívottakkal, mint Ionuţ Dumitru, a Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint Ambrus Tibor és Dr. Geréb László közgazdászok.
Szombaton öt témában lesznek szekcióülések: erdélyi vállalati és szövetkezeti sikertörténetek, erdélyi brandek, hatékony és innovatív finanszírozási formák, az IT szerepe a modern gazdaságban, a multinacionális vállalatok hatása a helyi közösségekre. Vasárnap kirándulásokat, szabadidős programokat tartanak.
A találkozóról bővebben itt olvashat: http://vandorgyules.rmkt.ro/

Kép forrása: http://vandorgyules.rmkt.ro/

 

MÜTF Oktatási Központ

Postacím: Székelyudvarhely,Kőkereszt tér 1.
Ügyfélszolgálat Tel./Fax: +40 769 019 383
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weblap: http://www.mutf.ro

 

Elérhetőség, ügyfélfogadás

Egyetemi képzések, II. emelet, 23-as iroda
Tel. +40 769 019 497
Tanfolyamok, II. emelet, 24-es iroda
Tel., fax +40 769 019 383
VitaMAG, Földszint
Tel., fax +40 769 019 495
Titkárság, II. emelet, 24-es iroda
Tel./Fax: +40 266 219 760

Tanulmányi osztály

Titkárság
Felnőttképző iroda

Hétfő nincs ügyfélfogadás 9,00 – 16,00
Kedd 10,00 – 14,00 9,00 – 16,00
Szerda 10,00 – 14,00 9,00 – 16,00
Csütörtök 12,00 – 16,30 9,00 – 16,00
Péntek 12,00 – 17,30 9,00 – 16,00
Szombat 09,00 – 12,00 -

A mutf.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Elfogadom | Cookie és adatvédelemről bővebben...